Gruszecka i Partnerzy

Adwokacka Spółka Partnerska MG

Kontakt

Zakres usług

Nasze kancelarie oferują pomoc prawną w zakresie:

prawa karnego

prawa rodzinnego

prawa cywilnego

prawa gospodarczego

prawa budowlanego

prawa pracy (w tym mobbing)

pisania pism procesowych

Zajmujemy się profesjonalną mediacją, obsługą psychologiczną. Nasz zespół to wykwalifikowani doktorzy nauk prawnych, mediatorzy, adwokaci.

mgr Małgorzata Gruszecka

Adwokat oraz Mediator przy NRA z listy Sądu Okręgowego we Wrocławiu

dr Dagmara Gruszecka

Adwokat

dr Marcin Nowożenny

Adwokat

Terapia rodzinna i mediacja przy współpracy z Polskim Towarzystwem Psychopedagogicznym

www.psychopedagog.eu

mgr Dawid Karol Kołodziej

Prezes Zarządu Głównego PTPP, psychoterapeuta, pedagog, mediator
Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne